X

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler Öz&Öz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları yine Öz&Öz Hukuk Bürosu'na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde kabul edilemez; ziyaretçi ile Öz&Öz Hukuk Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi doğurmaz.

Sitede paylaşılan bilgiler ziyeretçinin özel durumuna uygun düşmeyebileceği gibi mevzuatta meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri de içermiyor olabilir. Sitede yer alan hukuki bilgi ve belgelerin güncel veya doğru olmaması veya bu bilgilerden hareketle olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması halinde Öz&Öz Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

X

Gizlilik Koşulları

Öz&Öz, web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyan uluslararası bir hukuk bürosudur. Öz&Öz bu siteyi büromuz ile ilgilenen kişilerin yaralanması amacıyla yayınlamıştır. Bu kısımda aşapıdaki sorulara cevap bulaaksınız:

Bu web sitesi aracılığıyla siz veya kuruluşunuz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanabiliriz?

Web tarayıcınız tarafından üçüncü kişilere verilen bilgi miktarını nasıl azaltabilirsiniz?

Tarafımızca sizin ile ilgili tutulan herhangi bir bilgiyi nasıl değiştirebilir veya silebilirsiniz?

IP Adresleri ve Çerezler

Bir ziyaretçi web sitemizi ziyaret ettiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı Öz&Öz'ün sunucusuna ziyaretçinin IP adresi, erişim zamanı, tarayıcı tipi ve yönlendiren URL gibi verileri sağlar.

Web sitesi üzerinden elde edilen istatistiksel veriler, Öz&Öz tarafından web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, görüntüledikleri sayfalar, tarih ve saat bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır. Öz&Öz, bu istatistiki verileri, sunulan hizmetleri ve web sitesini değerlendirmek için kullanabilir.

Buna ek olarak, bir IP adresi, web sitesini ziyaret eden bireyin değil; kuruluşun kimliğini tespit edebilir. Öz&Öz, ziyaret eden kurumdan elde edilen bilgiyi ziyaret eden kuruluş ile ilişkisini geliştirmek için kullanabilir.

Belirli istatistiksel verilerin derlenmesini sağlamak için bilgisayarınızda çerez bilgileri etkinleştirilir. Çerezler ayrıca iletişim formlarında ve yer imlerindeki bilgileri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezler temizlenebilir, engellenebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu web sitesi çerezler etkin veya çerezsiz olarak görüntülenebilir.

 İletişim Formları

Bir ziyaretçi, online iletişim formlarından birini kullanarak Öz&Öz'e başvurmak isterse, bu formlar aracılığıyla paylaşılan bilgi Öz&Öz tarafından sadece yapılan sorgu ile ilgili iletişim kurmak için kullanılacak olup; ziyaretiçinin bilgisi dışında pazarlama faaliyetleri için kullanılmayacaktır. Öz&Öz, iletişim formlarında asgari düzeyde iletişim bilgisi ister. Bir ziyaretçinin kurumu ile ilgili elde edilen bilgiler, bu kurumla iş geliştirme amaçları için kullanılabilir.

Haklarınız

Herhangi bir ziyaretçi, bu ziyaretçide tuttuğu bilgileri Öz&Öz tarafından info@ozandoz.com adresine e-posta göndererek görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Öz&Öz bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

EN
Öz&Öz Hukuk bürosu

Coronavirüs (Covid-19) Salgınının Sözleşmelere Etkisi

Coronavirüs (Covid-19) salgını olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından küresel risk seviyesi “çok yüksek” olarak belirtilmiş olup, salgın hastalığın yayılımını engellemek amacıyla dünya genelinde seyahat politikalarını gözden geçirmek, üretim kesintileri yapmak, karantina uygulamaları oluşturmak, olağanüstü hal kararı almak gibi birtakım tedbirler alınmaktadır. Bu süreçte alınan tedbirler, bireylerin iş hayatlarını kısa zaman içerisinde olumsuz olarak etkilemiştir. Küresel bir tehdit noktasına ulaşan salgının, 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından “pandemi” (bölgeler ve gruplar üstü coğrafi salgın) olarak nitelendirildiği duyurulmuştur.
 
Coronavirüs salgınının beklenmedik ve hızlı ilerleyen etkisi nedeniyle ticari ilişkilerde gecikme, ifa güçlülüğü veya ifa imkânsızlığı durumlarının meydana gelmesi, sözleşmelerde yer alan mücbir sebep maddelerini odak noktası haline getirmiştir. Üretim ve dağıtım kanallarında yaşanan aksaklıklar, işyerlerinin geçici veya kalıcı olarak kapatılması, gümrüklerde meydana gelen aksaklıklar, iş gücü kayıpları, tüketimde meydana gelen azalmalar gibi hususlar küresel sağlık krizinin yanı sıra küresel ekonomik krizi de beraberinde getirmektedir. Her geçen gün salgının etkisi ve bu kapsamda alınan tedbirlerin ağırlığı artarken bu durum ticari hayatı da aynı oranda etkilemektedir.
 
Coronavirüs salgınının küresel etkisi, Şirketlerin ticari anlaşmaları ve edimlerin ifası yönünden oldukça önemli sonuçlar doğurmakta; sözleşmelerin özelliklerine göre tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı hukuken sorumlu olmamaları, sözleşmelerin temelinden sarsılması, küresel salgın sürecinin devamı boyunca sözleşmelerin akıbeti ve feshi gibi çeşitli konularda da tartışmalara yol açmaktadır.
 
Ticari anlaşmaların ifası sırasında meydana gelebilecek imkânsızlıklar veya engeller neticesinde, dünya çapında Coronavirüs salgınının mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışma konusu olmuştur. Mücbir sebep hali her somut olayın koşullarına göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekilen bir durum olmakla birlikte, birçok hukukçu tarafından Coronavirüs salgınının bir mücbir sebep hali olduğu, aşırı ifa güçlüğü veya ifa imkânsızlığı durumlarının taraflar arasındaki sözleşmelerde yer alan mücbir sebep maddelerini devreye sokacağı savunulmaktadır. Bununla birlikte, genellikle sözleşmelerde yer alan mücbir sebep maddelerinde açık bir şekilde küresel sağlık tehditlerinin veya pandemilerin belirtildiğine rastlanılmazken, Coronavirüsün dünya genelinde hızla yayılarak küresel ticaret üzerindeki etkisini artırmasıyla, salgın hastalıkların da ticari ilişkilere yön veren sözleşmelerdeki mücbir sebep hükümleri kapsamına alınması zarureti doğacaktır.
 
DSÖ’nün Coronavirüsü “pandemi” olarak nitelendirmesi, yerel sözleşmelerin ötesinde uluslararası alanda da mücbir sebep halinin doğmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda yalnızca ülke içerisindeki sözleşmeler değil, uluslararası ticari sözleşmelerin de mücbir sebep nedeniyle feshi gündeme gelecektir.
 
Türkiye’nin de taraf olduğu “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması” (“CISG”), kısaca “Viyana Sözleşmesi”, akit Devletlerde yer alan Şirketlerin birbirleri arasında akdettikleri uluslararası mal tedariki ve satımına ilişkin sözleşmeleri düzenleyen uluslararası bir antlaşmadır. Viyana Sözleşmesi’nin 79. maddesi uyarınca, “Taraflardan biri yükümlülüklerinden birini ifa etmemesinin, denetimi dışında kalan bir engelden kaynaklandığını ve bu engeli, sözleşmenin kurulması anında hesaba katmasının veya engelden ve sonuçlarından kaçınmasının veya bunları aşmasının kendisinden makul olarak beklenemeyeceğini ispatlaması halinde ifa etmemeden dolayı sorumlu tutulmaz.”
 
İlgili hüküm dikkate alındığında, Coronavirüs gibi küresel salgın hastalıkların da tarafların kontrolü dışında kalan ve sözleşmenin kurulduğu esnada öngörülemeyecek olan vakıalardan olduğunun kabulü gerekmektedir. Viyana Sözleşmesi’nin 79. maddesi, küresel salgın hastalık gibi vakıaların sonucunda üretim, tedarik veya satış gibi uluslararası sözleşmelerden doğan edimlerin ifa edilmesinin beklenemeyeceğini öngörmektedir.
 
Coronavirüs salgını nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilememesi, ifa güçlülüğü, ifada gecikme veya ifa imkânsızlığı gibi durumların mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği her sözleşmenin konusuna, taraflarına, edimlerin niteliklerine, ifa yerine göre farklılık gösterebilecek olup, ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim Coronavirüs salgınının bahsi geçen unsurlar bakımından her sözleşmeye etkisi aynı oranda olmayacaktır.
 
Coronavirüs salgını nedeniyle sözleşmeleriniz ve edimlerinizin ifasına yönelik durumların mücbir sebep kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve sonuçlarının ne şekilde olacağı ile ilgili hukuki destek almak istemeniz halinde iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.
 
Öz&Öz Hukuk Bürosu