X

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler Öz&Öz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları yine Öz&Öz Hukuk Bürosu'na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde kabul edilemez; ziyaretçi ile Öz&Öz Hukuk Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi doğurmaz.

Sitede paylaşılan bilgiler ziyeretçinin özel durumuna uygun düşmeyebileceği gibi mevzuatta meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri de içermiyor olabilir. Sitede yer alan hukuki bilgi ve belgelerin güncel veya doğru olmaması veya bu bilgilerden hareketle olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması halinde Öz&Öz Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

X

Gizlilik Koşulları

Öz&Öz, web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyan uluslararası bir hukuk bürosudur. Öz&Öz bu siteyi büromuz ile ilgilenen kişilerin yaralanması amacıyla yayınlamıştır. Bu kısımda aşapıdaki sorulara cevap bulaaksınız:

Bu web sitesi aracılığıyla siz veya kuruluşunuz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanabiliriz?

Web tarayıcınız tarafından üçüncü kişilere verilen bilgi miktarını nasıl azaltabilirsiniz?

Tarafımızca sizin ile ilgili tutulan herhangi bir bilgiyi nasıl değiştirebilir veya silebilirsiniz?

IP Adresleri ve Çerezler

Bir ziyaretçi web sitemizi ziyaret ettiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı Öz&Öz'ün sunucusuna ziyaretçinin IP adresi, erişim zamanı, tarayıcı tipi ve yönlendiren URL gibi verileri sağlar.

Web sitesi üzerinden elde edilen istatistiksel veriler, Öz&Öz tarafından web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, görüntüledikleri sayfalar, tarih ve saat bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır. Öz&Öz, bu istatistiki verileri, sunulan hizmetleri ve web sitesini değerlendirmek için kullanabilir.

Buna ek olarak, bir IP adresi, web sitesini ziyaret eden bireyin değil; kuruluşun kimliğini tespit edebilir. Öz&Öz, ziyaret eden kurumdan elde edilen bilgiyi ziyaret eden kuruluş ile ilişkisini geliştirmek için kullanabilir.

Belirli istatistiksel verilerin derlenmesini sağlamak için bilgisayarınızda çerez bilgileri etkinleştirilir. Çerezler ayrıca iletişim formlarında ve yer imlerindeki bilgileri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezler temizlenebilir, engellenebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu web sitesi çerezler etkin veya çerezsiz olarak görüntülenebilir.

 İletişim Formları

Bir ziyaretçi, online iletişim formlarından birini kullanarak Öz&Öz'e başvurmak isterse, bu formlar aracılığıyla paylaşılan bilgi Öz&Öz tarafından sadece yapılan sorgu ile ilgili iletişim kurmak için kullanılacak olup; ziyaretiçinin bilgisi dışında pazarlama faaliyetleri için kullanılmayacaktır. Öz&Öz, iletişim formlarında asgari düzeyde iletişim bilgisi ister. Bir ziyaretçinin kurumu ile ilgili elde edilen bilgiler, bu kurumla iş geliştirme amaçları için kullanılabilir.

Haklarınız

Herhangi bir ziyaretçi, bu ziyaretçide tuttuğu bilgileri Öz&Öz tarafından info@ozandoz.com adresine e-posta göndererek görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Öz&Öz bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

EN
Öz&Öz Hukuk bürosu

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku; piyasadaki rekabet sürecini korumak amacıyla teşebbüsler arası rekabeti bozucu anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları ile hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan rekabetin önemli ölçüde bozulmasına neden olabilecek birleşme ve devralmaların denetlenmesine imkan veren kurallardan oluşmaktadır.

Rekabet Hukuku, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan tebliğler ve yönetmelikler çerçevesinde Rekabet Kurulu’nca uygulanmaktadır. Rekabet Kurulu kararlarının yargı denetimi Ankara İdare Mahkemeleri tarafından yapılmakta olup, temyiz merci Danıştay’dır.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’unun (“RKHK”) ihlali halinde Rekabet Kurulu ihlalin tespiti, idari para cezası, süreli para cezası gibi yaptırımlar uygulayabilmektedir. Bu yaptırımların yanı sıra Rekabetin korunması Hakkında Kanunun ihlalinin ayrıca ilgili sözleşmenin geçersizliği ve tazminat taleplerine konu olabilmesi gibi özel hukuk bakımından sonuçları da vardır.

Büromuz RKHK çerçevesinde Rekabet Kurumuna yapılacak birleşme ve devralmalar ile muafiyet bildirimi yapılmasının gerekli olup olmadığına ilişkin incelemeler, gerekli olması halinde yapılacak bildirimler, Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmalarda ve takip eden idari ve adli dava süreçlerinde şirketlere danışmanlık hizmeti sunmakta ve onları temsil etmektedir.

Büromuz ayrıca bu konuda uzman olan akademisyenlerle işbirliği içinde rekabet hukuku uyum programları tasarlamakta ve yürütmekte olup bu programlar şirketlerin rekabet hukuku ihlallerinden kaynaklanabilecek riskleri öngörebilmelerine ve bu riskleri imkan olduğu ölçüde ortadan kaldırabilmelerine olanak vermektedir. Bunun yanı sıra idari kurumlara ve teşebbüs birlikleri ile meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları gibi kuruluşlara rekabet hukuku eğitim programları da düzenlemektedir.